Другий сенат КСУ перейшов до закритої частини пленарних засідань у справах за конституційними скаргами Ткаченка О. М., Григор’євої Л. І.

Версія для друку

Другий сенат КСУ перейшов до закритої частини пленарних засідань
у справах за конституційними скаргами Ткаченка О. М., Григор’євої Л. І.

 

11.09.2019

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Ткаченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 97 Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон).

Під час пленарного засідання було заслухано інформацію судді-доповідача у справі Олега Первомайського щодо змісту конституційної скарги, підстав для відкриття конституційного провадження у справі, перебігу справи в судах та обґрунтувань заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, конституційна скарга подана належним суб’єктом права на конституційну скаргу з дотриманням строку, за формою і змістом у частині перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) положень пункту 3 частини першої статті 97 Закону відповідає вимогам статей 50, 55, 56, 77 Закону України «Про Конституційний Суд України». Враховуючи зазначене, Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України відкрила конституційне провадження у справі в цій частині.

Згідно з оспорюваними положеннями Закону одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності поліцейського (далі – одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за Законом мають право на її отримання, у разі «визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті».

Ткаченко О. М. стверджує, що внаслідок застосування судами у його справі положень Закону порушено конституційні гарантії соціального захисту, оскільки виплата одноразової грошової допомоги у разі визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань міліції або поліції, не може пов’язуватися з такою умовою, як підстава звільнення.

Другий сенат КСУ дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення Рішення. Рішення Конституційного Суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України відповідно до статті 94 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Головував на пленарному засіданні заступник Голови Конституційного Суду України Олександр Тупицький.

На пленарному засіданні Другого сенату КСУ був присутній постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Анатолій Селіванов, який подав до Суду клопотання про об’єднання конституційних проваджень за конституційними скаргами Ткаченка О. М. і Пилипчак О. Р. в одне конституційне провадження, а також додаткове проведення комплексної (узагальнюючої) науково-практичної експертизи з приводу того, що порушене питання має особливе суспільне значення.

***

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Григор’євої Лілії Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166–VII
(далі – Закон).

Під час пленарного засідання було заслухано інформацію судді-доповідача у справі Михайла Запорожця щодо змісту конституційної скарги, підстав для відкриття конституційного провадження у справі, перебігу справи в судах та обґрунтувань заявника. Суддя-доповідач також повідомив про ключові позиції органів державної влади, наукових установ та навчальних закладів України щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Оспорюваним положенням Закону у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453–VI у редакції до внесення змін Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192–VIIІ виключено статтю 136, якою визначалася вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою, а саме:

«1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою.

2. У разі якщо суддя, відставка якого була припинена у зв’язку з повторним обранням на посаду, знову подасть заяву про відставку, виплата вихідної допомоги не здійснюється».

Григор’єва Л. І. стверджує, що скасування оспорюваним положенням Закону права суддів на вихідну допомогу при виході у відставку є виявом безвідповідального ставлення держави до людини та дискримінацією одних суддів стосовно інших, що призвело до звуження змісту та обсягу існуючих прав, порушило принципи верховенства права, соціальної спрямованості економіки, рівності перед законом усіх суб’єктів права власності.

На думку автора клопотання, внаслідок застосування оспорюваного положення Закону порушено її право на своєчасне одержання винагороди за працю (вихідної допомоги), передбачене частиною сьомою статті 43 Конституції України, та право власності (на кошти вихідної допомоги), гарантоване частинами четвертою, п’ятою статті 41 Конституції України.

Другий сенат КСУ дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення Рішення. Рішення Конституційного Суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України відповідно до статті 94 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Головував на пленарному засіданні заступник Голови Конституційного Суду України Олександр Тупицький.

На пленарному засіданні Другого сенату КСУ був присутній постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Анатолій Селіванов.

 

Пленарні засідання транслювалися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «Відеотрансляція засідань».

 

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України