Публікації суддів КСУ

Загальна теорія права (2020)
Berestova I., Yurovska G. The Constitutional Court in the mechanism of domestic remedies in states with direct access to constitutional justice: operational and economic aspects (2020)
Конституційне право України (2020)
Нижний А. В., Ходаківський М. П., Юровська Г. В. Визнання правочинів недійсними: основи теорії та судова практика (2020)
Яновська О., Городовенко В., Біцай А. Юрисдикційні механізми захисту прав пацієнта (2019)
Головатий С. “Верховенство права” не працює. Коментар до тексту документа Венеційської Комісії “Доповідь про правовладдя” (2019)
Колісник В. Уповільнення демократичного поступу України на тлі нових викликів та дезорієнтації громадянського суспільства (2019)
Городовенко В. Ефективність конституційної скарги як засобу правового захисту в аспекті новел практики Європейського суду з прав людини (2019)
Тупицький О. Європеїзація конституційного права України: шлях до верховенства права (2019)
Сліденко І. Концепт демократії в контексті нових горизонтів української конституції: філософські і концептуальні основи (2019)
Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України