ПЕРЕЛІК видів публічної інформації, розпорядником якої є Конституційний Суд України

Версія для друку

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є

Конституційний Суд України

 

1. Інформація про Конституційний Суд України (далі – Суд)

1.1. Прізвища, імена та по батькові, автобіографічні дані суддів Суду.

1.2. Інформація про склад Великої палати Суду, сенатів Суду, колегій суддів Суду, постійних комісій Суду.

1.3. Інформація про структуру Секретаріату Суду.

1.4. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку в Конституційному Суді України.

1.5. Інформація про керівництво Секретаріату Суду та керівників структурних підрозділів Секретаріату Суду.

1.6. Довідник контактів керівників структурних підрозділів Секретаріату Суду та служб суддів Суду.

 

2. Інформація про діяльність Суду

2.1. Графік роботи органів Суду.

2.2. Повідомлення про порядки денні пленарних засідань Великої палати Суду та сенатів Суду.

2.3. Інформація про діяльність Науково-консультативної ради Суду.

2.4. Щорічні інформаційні доповіді Суду.

2.5. Архів номерів друкованого органу Суду „Вісник Конституційного Суду України“.

 

3. Акти Суду

Рішення, висновки Суду, ухвали колегій суддів Суду (остаточні), ухвали сенатів та Великої палати Суду за результатами конституційного провадження, окремі думки суддів Суду, а також постанови Суду.

 

4. Інформація щодо нормативно-правових та інших актів, які регламентують засади діяльності Суду та його Секретаріату

Нормативно-правові акти, а також акти Суду, розпорядження Голови Суду та керівника Секретаріату Суду щодо діяльності Суду та його Секретаріату (крім внутрішньоорганізаційних).

 

5. Інформація про надходження звернень (клопотань) до Суду та розгляд справ

5.1. Інформація про надходження до Суду конституційних подань, конституційних звернень і конституційних скарг та стан їх опрацювання.

5.2. Тексти конституційних подань, конституційних звернень та резюме конституційних скарг.

5.3. Інформація щодо кількісних показників діяльності Суду.

5.4. Матеріали справ, щодо яких  Суд ухвалив рішення або надав висновок, крім матеріалів закритих частин пленарних засідань сенатів Суду та Великої палати Суду і матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

5.5. Пресрелізи щодо надходження до Суду конституційних подань та конституційних звернень, а також результатів розгляду справ та ухвалених Судом актів.

 

6. Інформація про міжнародну діяльність Суду

6.1. Міжнародні зв’язки.

6.2. Інформація про підписані меморандуми про співробітництво.

 

7. Інформація для засобів масової інформації та громадян (відвідувачів)

7.1. Інформація  щодо  взаємодії Суду із засобами масової інформації.

7.2. Фотогалерея Суду.

7.3. Відеотрансляція та архів відеотрансляцій відкритих частин пленарних засідань Великої палати Суду та сенатів Суду.

7.4. Інформація про оглядові екскурсії у Суді.

7.5. Інформація про порядок допуску до Зали засідань Суду.

7.6. Інформація про  порядок та умови звернення  громадян та юридичних осіб до Суду.

7.7. Інформація про порядок і організацію особистого прийому громадян.

7.8. Інформація про порядок, умови проходження конкурсу на зайняття посад державної служби та про результати конкурсу.

 

8. Інформація з питань закупівель, планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

8.1. Річний план закупівель Суду.

8.2. Бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період.

8.3. Інформація про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період.

8.4. Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (у тому числі зміни до паспортів бюджетних програм).

8.5. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період.

8.6. Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період.

8.7. План діяльності Суду на середньостроковий період (уточнений план).

8.8. Фінансова звітність Суду (річна, річна консолідована).

8.9. Бюджетна звітність Суду (квартальна, річна).

8.10. Інформація про укладені за звітний період договори та інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди.

8.11. Інформація про кількість службових відряджень.

 

9. Інформація щодо внутрішнього аудиту

9.1. Стратегічний та операційний плани діяльності Суду з внутрішнього аудиту (на відповідні роки).

9.2. Звіти про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (за відповідний рік).

 

10. Інформація про доступ до публічної інформації

10.1. Закон України „Про доступ до публічної інформації".

10.2. Закон України „Про інформацію".

10.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

10.4. Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

10.5. Звіти щодо запитів на публічну інформацію, які надійшли до Суду.

10.6. Перелік наборів даних Суду, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

10.7. Інформація про документи, що знаходяться у Суді.

 

11. Інформація з питань запобігання та протидії корупції

11.1. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи Суду з питань запобігання корупції.

11.2. Антикорупційна програма Суду.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2021 Конституційний Суд України