Віктор Городовенко. Конституційне судочинство як засіб юридичного захисту прав людини

Версія для друку

Городовенко В. Конституційне судочинство як засіб юридичного захисту прав людини. Людська гідність та забезпечення прав людини в умовах суспільних трансформацій : збірник матеріалів І Маріупольського конституційного форуму. Київ : ВАІТЕ, 2021. С. 57-62.

Анотація:

У публікації зазначається, що національне конституційне судочинство є засобом юридичного захисту прав і свобод людини, який реалізується як у прямій формі (конституційна скарга), так і в опосередкованій (конституційні подання, звернення). Обидві форми є важливими для захисту прав і свобод людини та доповнюють одна одну. Проте саме конституційна скарга є «тригером», який неодмінно посилить ефективність національного конституційного судочинства як засобу юридичного захисту прав і свобод людини, підвищуючи конституційний рівень їх захищеності й у такий спосіб піднімаючи планку забезпечення таких прав і свобод людини та поваги держави до них. Завдяки конституційній скарзі розширено межі конституційного контролю, чим надано органу конституційної юрисдикції більше важелів наглядати за верховенством Конституції України у всій конституційно-правовій площині та серед усіх її учасників, що вплинуло на утвердження визначальної ролі Конституційного Суду України в системі стримувань і противаг в аспекті зупинення зловживань з боку публічної влади. [ТЕКСТ]

 

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2022 Constitutional Court of Ukraine