Кичун В. Від свободи як конституційної цінності до демократії та прогресу (2021)

Версія для друку

Кичун В. Від свободи як конституційної цінності до демократії та прогресу. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня : [з нагоди 25-ї річниці Конституції України] / Конституційний Суд України, Національна академія правових наук України. Київ : Ваіте, 2021. Ч. 1. С. 15-20. 

Анотація:

У публікації зазначається, що на сучасному етапі у рамках європейського правового простору актуалізується питання про узгодження національних цінностей і спільних європейських цінностей. Втім, тенденція до гармонізації та міжнародних запозичень видається суперечливою. Автор акцентує цвагу на використанні та зловживанні конституційними цінностями, які можна відрізнити від принципів завдяки їхньому взаємозв'язку з місцевим середовищем, традиціями та історією, що дають визначення конституційній ідентичності державного устрою. Іноді такі асоціації породжують правову напругу, а дисонанс, що виникає в результаті такого явища, може призвести як до творчих та продуктивних результатів, так і до дисфункційних. Вказується, що конституційна цінність свободи як природного та невідчужуваного права людини гарантується і захищається державою, в якій визнається та діє принцип верховенства права, забезпечуються гідні умови життя, автономність, індивідуальність, самостійність індивіда, а всім членам суспільства - вільний розвиток, самовдосконалення та реалізація творчого потенціалу. Підпкреслюється, що поняття свободи може охоплювати широкий спектр людських бажань, але не всі їх можна законно розглядати як конституційні цінності. Пропонується розбіжності між свободою, владою і власністю розв'язати шляхом розвитку конституціоналізму, який є соціально-правовим механізмом узгодження інтересів усіх соціальних груп суспільства.  [ТЕКСТ]

 

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2022 Constitutional Court of Ukraine