Колісник В. Конституція та конституційний дизайн у історичному контексті (2020)

Версія для друку

Колісник В. П. Конституція та конституційний дизайн у історичному контексті. Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня : [ХІІІ Тодиківські читання] : збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 червня 2020 р.) / Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Права людини, 2020. С. 59-60.

Анотація:

У публікації наголошено, що історичний вимір української Конституції становить один з головних засобів досягнення консолідації українського суспільства та забезпечення його подальшого демократичного поступу. Аналізуючи витоки українського державотворення, автор резюмує, що історична пам'ять значною мірою зумовлює сприйняття широким загалом та політичною елітою системи конституційних цінностей та їх втілення в правову систему та державотворчу практику, безпосередньо впливає на зваженість сучасних політичних оцінок, розвиток політичної системи суспільства, визначення пріоритетів подальшого розвитку суспільства, сучасний порядок денний політичного буття, демократичні перетворення та утвердження демократичного конституційного ладу. [ТЕКСТ]

 

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2022 Constitutional Court of Ukraine