Головна сторінка   |   Карта сайту   |   RSS
23 лютого 2018 року ukr | rus | eng | 
Реєстрація
Логін
Пароль
Увійти
Забули пароль Забули пароль
Реєстрація Реєстрація2 жовтня 2015

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про щорічний конкурс на кращу наукову статтю

з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом

прав і свобод людини і громадянина

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина
(далі – Конкурс), проводиться щорічно Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти і науки України, фаховим виданням „Вісник Конституційного Суду України“.

 

1.2. Конкурс проводиться з метою залучення молодих учених до вивчення актуальних питань захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за допомогою засобів конституційної юстиції.

 

2. Умови Конкурсу

 

2.1. Заявки на участь у конкурсі приймаються від аспірантів, ад’юнктів, пошукачів (віком до 35 років), студентів-магістрів вищих юридичних навчальних закладів (зразок заявки додається).

 

2.2. До участі в Конкурсі допускаються наукові статті із зазначеної тематики, які раніше не були опубліковані.

Наукова стаття повинна бути актуальною, містити обґрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми, пропозиції щодо вдосконалення законодавства або правозастосовної практики.

При написанні конкурсних статей автори повинні керуватися такими критеріями:

– відповідність змісту конкурсної роботи обраній темі;

– наявність характеристики об’єкта і предмета дослідження;

– наявність елементів наукової новизни;

– науковий стиль викладу, послідовність в аргументації, самостійність мислення, грамотність;

– наявність джерелознавчого аналізу.

 

2.3. Наукова стаття подається на Конкурс у віддрукованому та зброшурованому вигляді на аркушах формату А4. Обсяг статті –
12–15 сторінок друкованого тексту, через півтора інтервала, розмір
шрифту 14, поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Додані до роботи плакати, схеми та інший ілюстративний матеріал мають бути складені так, щоб відповідати формату А4. Загальний обсяг додатків не повинен перевищувати 5 сторінок.

Нумерація виносок посторінкова.

На титульному аркуші статті необхідно вказати:

а) найменування, поштовий індекс, адресу навчального закладу;

б) тему статті;

в) відомості про автора:

– прізвище, ім’я та по батькові, група, курс, відділення (денне, вечірнє, заочне), факультет;

– поштовий індекс, домашня адреса;

– код міста, контактний телефон;

г) відомості про наукового керівника або особу, яка надавала консультативну та методичну допомогу студенту (аспіранту) у підготовці роботи: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання.

Посилання на джерела подавати в кінці статті у розділі „Література“ з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у статті.

Бібліографія оформлюється відповідно до стандартів, затверджених ВАК України.

Сторінки конкурсної статті, за винятком титульної, повинні бути пронумеровані, зміст вважати першою сторінкою.

Примірник рукопису підписує автор.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

2.4. Роботи, надіслані на Конкурс із порушенням вимог цього положення, журі Конкурсу не розглядає.

 

2.5. Надіслані на Конкурс роботи авторам не повертаються. Конкурсні роботи та матеріали можуть бути використані у діяльності Конституційного Суду України з дотриманням в установленому порядку прав авторів.

 

 

3. Порядок проведення Конкурсу

 

3.1. Конкурс проводиться кожного року з 8 по 12 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права.

Для підбиття підсумків Конкурсу створюється журі, до складу якого входять члени Редакційної ради „Вісника Конституційного Суду України“ та представники Міністерства освіти і науки України.

 

3.2. Конкурсні статті надсилаються до 1 листопада (дата відправлення визначається за штемпелем поштового відділення) в Конституційний Суд України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 14 (обов’язкова позначка – „на конкурс“), та на електронну адресу: court@ccu.gov.ua.

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати статтю і заявку учасника в електронному вигляді на електронну адресу: court@ccu.gov.ua. Отримання та прийняття заявки на участь у Конкурсі підтверджується шляхом надіслання учасникові відповідного повідомлення на вказану ним електронну адресу.

 

3.3. До кожної статті повинні бути додані:

– заявка учасника Конкурсу;

– текст статті в електронному вигляді;

– рецензія наукового керівника або кандидата (доктора) юридичних наук.

 

3.4. Журі оцінює надіслані наукові статті за такими критеріями: актуальність, наукова новизна та обґрунтованість, незалежність висновків, суджень і пропозицій автора, оригінальність стилю, послідовність та логічність викладу матеріалу.

 

3.5. Переможці Конкурсу відзначаються почесними грамотами Конституційного Суду України під час урочистого відкриття Всеукраїнського тижня права в Конституційному Суді України.

Кращі статті будуть опубліковані у „Віснику Конституційного Суду України“.

 

 

 

 

 

 


ЗАЯВКА

 

на участь у конкурсі на кращу наукову статтю

з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом

прав і свобод людини і громадянина

 

 

Відомості про автора, домашня адреса, телефон, адреса електронної пошти

Навчальний заклад, місце роботи

Тема роботи

Відомості про наукового керівника

Петренко Олег Іванович,

1991 року народження, студент 5-го курсу юридичного факультету

 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 5, кв. 89, 

тел. (044) 259-12-18

моб. тел. 050 625-62-56

e-mail: petrenko@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

01601, м. Київ,  вул. Володимирська, 60

Рівність у реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків

Макарова Марина Петрівна,

завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету, науковий ступінь, вчене звання

тел. (044) 258-34-35

моб. тел. 067 356-43-45

 

 

 


Пошук
Розширений пошук »
Акти суду
Пошук по актах
Повідомлення
Вимоги до кандидатів на вакантні посади  »
Положення про щорічний конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов'язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина  »
Порядок допуску до Залу засідань Конституційного Суду України  »
На розгляді Суду
Конституційні подання за станом на 23 червня 2017 року  »
Конституційні звернення за станом на 23 червня 2017 року  »
Конституційні скарги, що надійшли до Конституційного Суду України за станом на 23 червня 2017 року  »
Конституційний Суд України у цифрах  »
Оглядові екскурсії
Положення про оглядові екскурсії  »
Віртуальна екскурсія  »
До відома ЗМІ
Пам`ятка для журналістів  »
Контакти»

01033 Україна м.Київ
вул. Жилянська, 14.

inbox@ccu.gov.ua


Час роботи:

пн-чт – з 9-00 до 18-00;
пт – з 9-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45.

Графік роботи особистого прийому громадян

Режим роботи проведення засідань Суду

Розробник ЗАТ "Софтлайн" (Україна)
За сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні