Головна сторінка   |   Карта сайту   |   RSS
28 червня 2016 року ukr | rus | eng | 
Реєстрація
Логін
Пароль
Увійти
Забули пароль Забули пароль
Реєстрація Реєстрація21 липня 2014

 

 

НА  РОЗГЛЯДІ  У  КОНСТИТУЦІЙНОМУ  СУДІ  УКРАЇНИконституційні подання

 1.                 

Міністерства доходів і зборів України

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 3 Митного кодексу України у системному зв’язку з положеннями статті 14, частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 37.3 статті 37 Податкового кодексу України

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

 2.                 

57 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики“ від 3 липня 2012 року № 5029–VI

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

 3.                 

51 народного депутата України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 5 частини другої статті 71 Закону України "Про Національний банк України" зі змінами, абзацу чотирнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", частини другої статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги" зі змінами, пункту 8 частини четвертої статті 6, частини п'ятої статті 14, частини восьмої статті 15 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" в управління Національного банку" від 21 серпня 2013 року № 667-р

на розгляді колегії суддів КСУ

 4.                 

55 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

на розгляді колегії суддів КСУ

 5.                 

47 народних депутатів України

щодо офіційного тлумачення положень статті 112 Конституції України у системному зв’язку з положеннями статей 106, 128, 131, 156 Конституції України щодо повноважень Голови Верховної Ради України під час виконання ним обов’язків Президента України

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 6.                 

76 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про відновлення довіри до судової влади в Україні“

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на засіданні Суду

 7.                 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 12.06.2014

 8.                 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 03.07.2014

 9.                 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 22.05.2014

конституційні звернення

10.               

Присяжнюка Григорія Григоровича

щодо офіційного тлумачення положень статті 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

11.               

Шавлюк Ольги Андріївни

щодо офіційного тлумачення положень статті 63 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статті 57, частини другої статті 59 цього кодексу

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

12.               

Зуба Павла Михайловича

щодо конституційності положень частини четвертої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

13.               

Кравчук Оксани Теодорівни

щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього частини третьої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, абзацу третього частини четвертої статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

14.               

Пуни Василя Федоровича

щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 4, 8 частини першої статті 20 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

15.               

Іванютіної Олени Володимирівни

щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статті 117 цього кодексу

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

16.               

Саська Олександра Григоровича

щодо офіційного тлумачення словосполучення „посадові та службові особи інших державних органів“, яке міститься у підпункті „ж“ пункту 1 частини першої статті 4 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції“

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

17.               

Квітіна Руслана Валерійовича

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України у взаємозв’язку з її положеннями частини другої статті 24, частини першої статті 43, положень статті 45, частини першої статті 58, частини першої статті 59 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 24, частини першої статті 43, частини першої статті 59 Конституції України

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

18.               

Компанії „Vuldi (UK) Limited“, компанії „Vuldi Clothing Limited“, підприємства „Валді-Україна“

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 53, частини третьої статті 111-3 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України, статей 110, 111-3 цього кодексу

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

19.               

Товариства з обмеженою відповідальністю „Атем“

щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 35 Господарського процесуального кодексу України

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

20.               

Буряка Володимира Миколайовича

щодо офіційного тлумачення положень пункту „а“ частини першої статті 16 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ у системному зв’язку з положеннями частини першої, пункту „а“ частини четвертої, частини шостої статті 30 цього закону

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

21.               

Лисиці Наталії Олександрівни

щодо офіційного тлумачення положень статей 2, 8 Закону України „Про амністію у 2014 році“ та відповідності положенням статті 24 Конституції України положень статті 8 Закону України „Про амністію у 2014 році“

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 18.07.2014

22.               

Шостак Оксани Вікторівни

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 61 Сімейного кодексу України

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 18.07.2014

23.               

Корсакова Сергія Віталійовича

щодо неоднозначного застосування касаційною інстанцією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ положень підпункту 33.1.4 пункту 33.1 статті 33 Закону України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів“, пункту 19 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 р. та прохання зобов’язати Вищий спеціалізовний суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відкрити провадження за касаційною скаргою заявника

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 18.07.2014

24.               

Приватного підприємства „Консалтингова Група СЕПТІМА“

щодо офіційного тлумачення положень статей 15, 18 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, пункту 4 розділу ІІ Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012–2014 роки“

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 16.07.2014

25.               

Нетреби Григорія Івановича

щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 293, пункту 2 частини першої статті 324 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України та відповідності положенням статті 55 Конституції України положень пункту 15 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

26.               

Ільницького Олексія Олександровича

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 2, частини другої статті 4, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 60 Закону України „Про захист економічної конкуренції“, статті 12 Господарського процесуального кодексу України, пункту 13 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу адміністративного судочинства України, статей 55, 125 Конституції України

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 18.07.2014

27.               

Пасика Миколи Станіславовича

щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого, частини першої статті 7, статті 24, частини першої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 18.07.2014

28.               

Рівненської обласної ради

щодо офіційного тлумачення абзацу першого частини першої статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 17.07.2014

29.               

Сафроненка Юрія Андрійовича

щодо офіційного тлумачення положень статей 367, 380 Цивільного процесуального кодексу України, статті 55 Конституції України

повернуто звернення; невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 16.07.2014

30.               

Шкадюка Сергія Григоровича

щодо офіційного тлумачення положень статті 40 Конституції України, статей 55, 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України

невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 16.07.2014

31.               

Споживчого товариства по будівництву та експлуатації колективного гаража „АВТОДОМ“

щодо офіційного тлумачення положення пункту 27 розділу І Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

невідповідність вимогам Закону України „Про КСУ“; надіслано повідомлення 16.07.2014

32.               

Деряжної Ярослави Іванівни

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 33 Закону України „ Про державну службу“, пункту 5 частини п’ятої статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України

на розгляді колегії суддів КСУ

33.               

Товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Строитель“

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 62 Конституції України

на розгляді колегії суддів КСУ

34.               

Світельського Володимира Івановича

щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього пункту 10 частини першої статті 20 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“

на розгляді колегії суддів КСУ

35.               

Компанії „Vuldi (UK) Limited“

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 72, частини другої статті 255 цього кодексу

на розгляді колегії суддів КСУ

36.               

Королевської Наталії Юріївни

щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 22 Конституції України, пункту 7 розділу ІІ, розділу ІІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

на розгляді колегії суддів КСУ

37.               

Сердюка Вадима Леонідовича

щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини третьої статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“

на розгляді колегії суддів КСУ

38.               

Львівсько-Волинського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону

щодо офіційного тлумачення положень абзаців четвертого, п’ятого підпункту 1 пункту 2 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“

на розгляді колегії суддів КСУ

39.               

Грушко Людмили Василівни

щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на засіданні Суду

40.               

Приватного малого підприємства-фірми "Максима"

щодо відкриття нового провадження у справі № 1-4/2013 за конституційним зверненням приватного малого підприємства-фірми „Максима“ щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві)

на розгляді колегії суддів КСУ

41.               

Новоселової Наталії Володимирівни

щодо офіційного тлумачення положень другого речення частини третьої статті 49 Конституції України у системному зв’язку з положеннями частини другої статті 144 Конституції України

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на засіданні Суду

42.               

Третяка Андрія В’ячеславовича

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у співвідношенні з положеннями статті 129 Конституції України

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 17.07.2014

43.               

Мартинова Володимира Володимировича

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 26.06.2014

44.               

Сидоренко Олени Сергіївни

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 158, частини другої статті 171-2, частини другої статті 185 Кодексу адміністративного судочинства України

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 17.04.2014

45.               

Приватного підприємства „ІМАКС-ВМВ“

щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 частини першої статті 7 Закону України „Про судовий збір“

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 10.07.2014

46.               

Херсонського ремонтно-виробничого комбінату

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 42 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ від 14 травня 1992 року № 2343–ХІІ в редакції Закону України „Про внесення змін до  Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ від 22 грудня 2011 року № 4212–VI

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на засіданні Суду

47.               

Божка Валерія Віталійовича

щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів“

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 19.02.2014

 

 

 

 


Пошук
Розширений пошук »
Акти суду
Пошук по актах
Повідомлення
Вимоги до кандидатів на вакантні посади  »
Положення про щорічний конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов'язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина  »
Порядок допуску до Залу засідань Конституційного Суду України  »
На розгляді Суду
Конституційні подання за станом на 24.06 2016 року  »
Конституційні звернення за станом на 24 червня 2016 року  »
Конституційний Суд України у цифрах  »
Оглядові екскурсії
Положення про оглядові екскурсії  »
Віртуальна екскурсія  »
До відома ЗМІ
Пам`ятка для журналістів  »
Контакти»

01033 Україна м.Київ
вул. Жилянська, 14.

inbox@ccu.gov.ua


Час роботи:

пн-чт – з 9-00 до 18-00;
пт – з 9-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45.

Графік роботи особистого прийому громадян

Режим роботи проведення засідань Суду

Розробник ЗАТ "Софтлайн" (Україна)
За сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні