Порядок допуску до Залу засідань Конституційного Суду України

Версія для друку

ІНФОРМАЦІЯ

про порядок допуску до Залу засідань осіб, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні Конституційного Суду України

 

Громадяни, іноземці, особи без громадянства можуть бути присутніми на пленарних засіданнях Конституційного Суду України, які проводяться у формі усних та письмових слухань, а також під час офіційного оприлюднення рішень і висновків. Зазначені особи допускаються до Залу засідань до початку розгляду справи і під час перерви за наявності вільних місць.

Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України, незалежно від форми слухання, проводиться відкрито.

Відповідно до § 30 Регламенту Конституційного Суду України письмова форма слухання передбачає заслуховування та аналіз зібраних на попередніх стадіях конституційного провадження та залучених додатково в ході пленарного засідання матеріалів, документів, необхідних для забезпечення об’єктивного і повного розгляду справи.

Письмова форма слухання не передбачає виступів сторін та безпосереднього заслуховування на пленарному засіданні інших учасників конституційного провадження.

Рішення у справі приймається, висновок дається Конституційним Судом України на закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України за участю суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи.

Інформація про день і час проведення пленарного засідання розміщується на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України (www.ccu.gov.ua).

Особи, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях Конституційного Суду України, мають до початку розгляду справи подати заяви.

Заява подається на ім’я Голови Конституційного Суду України і має містити такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові особи, яка бажає бути присутньою на пленарному засіданні;

– контактний телефон.

Заява надсилається поштою за адресою: Україна, 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 14, чи електронною поштою на адресу inbox@ccu.gov.ua  за формою або передається до загального відділу Служби документального забезпечення  Секретаріату Конституційного Суду України.

Допуск осіб до приміщення Конституційного Суду України проводиться за пред’явленням паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та відповідно до Порядку режиму допуску на об’єкти Конституційного Суду України.

Особи, які вчасно не подали заявку або належним чином її не оформили, не мають при собі документів, які засвідчують особу, до Конституційного Суду України не допускаються.

Правила етики на пленарних засіданнях Конституційного Суду України визначені в § 39 Регламенту Конституційного Суду України.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2018 Конституційний Суд України