Вийшов у друк черговий номер видання «Вісник Конституційного Суду України»

Версія для друку

Вийшов у друк черговий номер видання
«Вісник Конституційного Суду України»

        

У третьому номері Вісника Конституційного Суду України висвітлено процесуальну діяльність Суду. Зокрема опубліковано рішення Конституційного Суду та окремі думки суддів КСУ, а також наукові статті юристів-конституціоналістів, присвячені теорії та практиці конституційної юрисдикції.

У розділі «Акти Конституційного Суду України» надруковано низку рішень Конституційного Суду України, ухвалених у березні-квітні ц.р., серед яких:

- Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року
№ 1402–VIII, „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, „Про Вищу раду правосуддя“ від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII (11 березня 2020 року № 4-р/2020). Окремі думки суддів Конституційного Суду України: Касмініна О. В., Лемака В. В., Первомайського О. О., Сліденка І. Д.

- Рішення КСУ у справі за конституційною скаргою Татькова Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини п’ятої статті 190, пункту 1 частини першої, частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України (17 березня 2020 року № 5-р/2020).

- Рішення КСУ у справі у справі за конституційним поданням 50 народних  депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України (26 березня 2020 року № 6-р/2020) та окрема думка судді Первомайського О. О.

- Рішення КСУ у справі за конституційними скаргами Мельничук Надії Миколаївни, Григор’євої Лілії Іванівни та Кліменко Марини Робертівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“ (15 квітня 2020 року № 2-р (II)/2020), а також окремі думки суддів Городовенка В. В., Лемака В. В., Первомайського О. О.

- Рішення КСУ у справі за конституційною скаргою Зінченка Сергія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 97 Закону України „Про Національну поліцію“ (від 22 квітня 2020 року № 3-р(І)/2020).

У розділі «Теорія та практика конституційної юрисдикції» читачі можуть ознайомитися зі статтею «Конституційний принцип територіальної цілісності держави у контексті національно-етнічного складу прикордонних регіонів України та Росії» доктора юридичних наук, професора, судді Конституційного Суду України Віктора Колісника. У статті висвітлено конституційний принцип цілісності державної території та непорушності державних кордонів крізь призму особливостей національно-етнічного складу населення прикордонних регіонів України та Росії, обґрунтовано безпідставність територіальних претензій до Української держави, заснованих на хибних уявленнях і твердженнях про освоєння в минулому території сучасної Слобожанщини, Донбасу та Півдня України, а також про склад та національну самоідентифікацію населення цих регіонів.

У статті кандидата юридичних наук, доцента, судді Верховного Суду Альберта Єзерова йдеться про те, що перегляд судових рішень, ухвалених на підставі положень закону, визнаних неконституційними, є одним із проявів «відповідальності» держави та відповідального публічного урядування. У такий спосіб, на думку автора, держава виконує свій обов’язок поновити права, які вона сама й  порушила, ухваливши акт, що став об’єктом судового контролю і визнаний неконституційним.

У Віснику розміщено доповідь Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького «Конституційний Суд України: між Конституцією й суспільством», яку було представлено на міжнародній конференції «Конституційне правосуддя та реакція суспільства: коли рішення конституційних судів суперечать думці більшості суспільства» (м. Кишинеу, Республіка Молдова, 19–20 лютого 2020 року).

Також на сторінках видання надруковано рецензію доцента, кандидата юридичних наук, Голови Ради Харківської правозахисної групи, члена Комісії з питань правової реформи при Президентові України Всеволода Речицького на навчальне видання «Конституційне право України», а також реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2020 році.
Електронний архів номерів видання «Вісник Конституційного Суду України» розміщено на офіційному вебсайті КСУ в рубриці «Вісник КСУ».

 

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України