Вийшов друком перший номер цьогорічного видання „Вісник Конституційного Суду України“

Версія для друку

Вийшов друком перший номер цьогорічного видання „Вісник Конституційного Суду України“

Вийшов друком перший номер загальнодержавного періодичного видання „Вісник Конституційного Суду України“, в якому читачі можуть ознайомитися з актами Конституційного Суду України, інформацією, яка стосуються діяльності Суду, науковими статтями відомих правознавців, юристів-практиків, що присвячені теорії та практиці конституційної юрисдикції, а також до 80-річчя з дня народження Леоніда Юзькова.

Вісник Конституційного Суду України відкриває традиційний розділ „Акти Конституційного Суду України“, у якому надруковано рішення КСУ № 2-р/2017 та № 3-р/2017 та окремі думки суддів щодо цих рішень.

У розділі „Теорія та практика конституційної юрисдикції“ читачі можуть ознайомитися зі статтею судді Конституційного Суду України, кандидата юридичних наук Олександра Литвинова „Тлумачення законодавчої норми під час перевірки її конституційності у справі за конституційною скаргою: теоретичні аспекти“. У статті порушено питання, пов’язані із запровадженням інституту конституційної скарги згідно з новою редакцією Конституції України та Закону України „Про Конституційний Суд України“. Автор зосереджує увагу читача на наявності певних особливостей здійснення конституційного контролю закону України (його положення) у провадженні за конституційною скаргою.

Стаття кандидата юридичних наук Еліни Шишкіної присвячена актуальним питанням дотримання прав людини у процесі здійснення люстрації. Окрім природи і мети люстрації, аналізуються ті моральні та політико-правові дилеми, які це явище провокують. Також розглянуто практику деяких конституційних судів країн Центральної та Східної Європи щодо люстрації і прав людини та відповідні рішення Європейського суду з прав людини.

Крім того, розділ містить статті студентів-переможців конкурсу на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина, що проводився Конституційним Судом України до Всеукраїнського тижня права у грудні 2017 року.

Стаття студента шостого курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ростислава Романюка „Право громадян на мирні зібрання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина“ присвячена конституційно-правовій характеристиці природи права громадян на мирні зібрання, його співвідношенню та взаємозв’язку із суміжними правами й свободами людини і громадянина та уточненню сфери дії конституційних гарантій права громадян на мирні зібрання.

Дослідженню проблем правового регулювання посмертної репродукції в Україні та зарубіжних країнах присвячено статтю студента шостого курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Петра Ноги „Повноцінне забезпечення права осіб, які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство як конституційна гарантія“.

Читачі також можуть ознайомитися із статтею „Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України“ аспіранта кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрія Матата. У статті досліджено проблематику соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України, їх захисту конституційною скаргою та проаналізовано деякі правові позиції Конституційного Суду України у так званих соціальних справах. Крім того, наводиться досвід органів конституційної юрисдикції деяких європейських країн щодо захисту соціальних прав людини.

У виданні надруковано низку статей вчених, юристів-практиків, що присвячені вшануванню пам’яті Голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова (1992-1995), який увійшов в історію як перший очільник органу конституційної юрисдикції в Україні, прогресивний вчений-правник, талановитий педагог, державний та громадський діяч.

Цікавою для читачів стане стаття кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, судді Конституційного Суду України у відставці Володимира Кампа „Блокування парламентом процедури формування Конституційного Суду України у 1992-1995 роках: причини і наслідки“. У статті розкриваються зміст, причини та наслідки блокування парламентом процедури обрання суддів КСУ у 1992-1995 роках, а також зв’язок цього блокування з іншими фактами порушення Конституції України стосовно Конституційного Суду України.

Автор згадує, що у цей період Суд переживав багаторічне блокування парламентом процедури обрання його суддів – більше чотирьох років. Він фактично був виключений з механізму функціонування конституційної системи, що мало і для Суду, і для цієї системи різні негативні наслідки (функціональні, ролеві, іміджеві тощо). Але, як кажуть, і негативний досвід – це також досвід, який треба пам’ятати, щоб його більше не повторювати, – зазначено у статті.

Володимир Кампо також розповідає про видатну людину, вченого, професора Леоніда Юзькова, який брав участь у підготовці першого офіційного проекту Конституції України 1992 року, очолював робочу групу, та фактично заклав основи переходу від комунізму до демократичного конституційного ладу. Разом з тим, автор зауважує, що на той час проект Конституції України 1992 року був відхилений Парламентом.

У статті кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, судді Конституційного Суду України (2006–2014 роки) Михайла Колоса „Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова“ розглядаються розвиток українського конституціоналізму, його джерела, причини та основи формування. Відзначається вагома роль напрацювань Леоніда Юзькова стосовно конституційно-правових категорій, вплив його діяльності на становлення органу конституційної юрисдикції в Україні і сучасного українського конституціоналізму загалом.

Про передумови та обставини новітнього конституційного процесу йдеться у статті кандидата юридичних наук, члена Європейської Комісії „За демократію через право“ (Венеційська Комісія) у 2009–2013 роках, віце-президента Світового конгресу українських юристів Марини Ставнійчук „Конституційна доктрина Л. Юзькова“. У статті висвітлюється роль професора Леоніда Юзькова у підготовці Декларації про державний суверенітет України, виробленні проектів Конституції України. Автор зазначає, що „легітимність і стабільність будь-якої конституції є головними критеріями довіри та поваги до влади. А без довіри немає діалогу й партнерства і не може бути справедливості, захищеності, гарантування прав людини в суспільстві і державі, поваги до її гідності“.

Марина Ставнійчук звертає увагу на методологічні й змістовні позиції світоча українського конституціоналізму Леоніда Юзькова, який відстоював погляди щодо верховенства права та Конституції, необхідності забезпечення найвищої юридичної сили та прямої дії Основного Закону, перевірки на конституційність законів та інших нормативно-правових актів. У статті зазначається, що в історії створення новітньої Конституції України професор, академік Леонід Юзьков взяв на себе велику відповідальність використати весь потенціал національної науки конституційного права, осмислення зарубіжного конституціоналізму, сформувати колектив вчених з метою підготовки спочатку доктрини Конституції, а потім Концепції і нормативної моделі нової Конституції України.

У виданні також представлено огляд доповідей круглого столу на тему „Конституційний процес в Україні та європейські демократичні цінності: проблеми теорії та практики“, що був проведений у грудні 2017 року в Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Крім того, читачі можуть ознайомитися зі статтею доктора права (PhD), політолога, радника з правових питань, викладача факультету права та адміністрації університету м. Зелена Гура (Республіка Польща) Анджея Стеця. У статті йдеться про судову реформу в Польщі, запроваджену у грудні 2017 року законами про Верховний Суд і про Державну раду юстиції, розкривається зміст цих законів, суспільні очікування та критичні думки щодо їх впровадження.

У рубриці „Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України“ надруковано інформацію, що стосується міжнародних наукових заходів і зустрічей, участь в яких брали судді Конституційного Суду України, наукові консультанти суддів Суду протягом листопада – грудня 2017 року.

 Останні сторінки видання містять інформацію про виконання бюджету Конституційного Суду України за 2017 рік, вітання з днем народження ювіляру –  судді Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, а також підсумки конкурсу на кращу наукову статтю, який проводив Конституційний Суд України у рамках Всеукраїнського тижня права
4-8 грудня 2017 року.

 

 

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України