Відкрито книжкову виставку з нагоди Всеукраїнського тижня права

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

01033, Київ, Жилянська, 14
тел. 238-10-80, 238-11-38
факс 287-36-16

 

Відкрито книжкову виставку з нагоди Всеукраїнського тижня права

 

У рамках щорічного Всеукраїнського тижня права у бібліотеці Конституційного Суду України відкрито книжково-журнальну виставку на тему «Реалізація інституту конституційної скарги в Україні».

Запровадження інституту конституційної скарги є додатковим і вкрай необхідним важелем захисту прав людини, який став важливим кроком на шляху розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави. Досвід європейських країн засвідчує, що застосування такого інституту є найбільш дієвим та ефективним у сфері захисту конституційних прав і свобод громадян.

Про актуальні питання виникнення, становлення та розвитку інституту конституційної скарги, перспективи її впровадження в Україні, а також реалізацію інституту конституційної скарги йдеться у збірниках наукових праць, матеріалах наукових конференцій, газетних та журнальних статтях фахівців-конституціоналістів, вчених правників.

Працівникам органів державної влади, суддям, вченим та спеціалістам у галузі конституційного права, теорії держави і права та державного будівництва, студентам юридичних вузів адресована монографія судді Конституційного Суду України, доктора юридичних наук Михайла Гультая «Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя», де вперше комплексно досліджується інститут конституційної скарги у правовій доктрині, аналізується значення такої скарги у механізмі індивідуального доступу до конституційного правосуддя, розкриваються правова природа конституційної скарги та різні аспекти її прояву, а також висуваються науково обґрунтовані пропозиції щодо оптимальної моделі конституційної скарги для України та шляхів її законодавчого впровадження з урахуванням найкращого світового досвіду функціонування цього інституту та сучасних умов вітчизняної конституційно-правової практики.

Монографія «Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні» авторського колективу у складі доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, першого віце-президента НАПрН України Олександра Петришина, доктора юридичних наук, доцента,  кандидата юридичних наук  Юрія Барабаша,  доцента, завідуючої кафедри державного будівництва Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Світлани Серьогіної і кандидата юридичних наук, доцента кафедри державного будівництва Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Ірини Бодрової  присвячена актуальним проблемам та перспективам запро­вадження індивідуальної конституційної скарги в Україні. Авторами подано  рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині запровадження індивідуальної конституційної скарги. Видання цієї роботи здійснено в рамках реалізації Проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Конституційна скарга».

Зацікавить читачів і монографія судді Конституційного Суду України у 2006-2014 роках, заслуженого юриста України Анатолія Головіна «Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні». Метою цієї роботи є висвітлення ролі Конституційного Суду України щодо реалізації головного напряму діяльності держави – утвердження та забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема, за допомогою інституту конституційної скарги.

Не оминуть увагою читачі й збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах» (2013 р.), що містить актуальні публікації щодо захисту прав людини Конституційним Судом України та органами конституційної юрисдикції інших держав. Серед доповідей конференції надруковано виступ Голови Конституційного Суду Угорщини, члена Венеціанської Комісії Ради Європи Петора Пацолая. Доповідач вказує на статистику ЄСПЛ, яка свідчить, що країни, в яких існує такий інститут, як повна конституційна скарга, мають меншу кількість звернень до ЄСПЛ, ніж ті, де такого механізму не існує. Дослідження щодо індивідуального доступу громадян до конституційного правосуддя проводилося конституціоналістами-практиками, і полягало в тому, щоб довести, що держави, в яких існує індивідуальний доступ до конституційного правосуддя, забезпечують ефективні засоби всередині країни і, таким чином, зменшують навантаження на ЄСПЛ.

Крім того, про роль конституційного суду в реалізації конституційних прав і свобод громадян йшлося на міжнародній конференції, яка проходила у 2009 році в Республіці Білорусь. До збірника увійшли доповіді учасників цього міжнародного семінару, а також додаткові матеріали, статті, які стосуються конституційного права. Серед публікацій, зокрема, представлена доповідь заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук, судді Конституційного Суду України у 2006-2014 рр. Михайла Колоса „Оптимізація засобів конституційного захисту прав і свобод громадян в Україні“. Доповідач вказує, що „захист конституційних прав і свобод громадян буде більш оптимальним і якісним, якщо він буде здійснюватися не тільки через такі форми звернення до Конституційного Суду України, як конституційне подання і конституційне звернення, але й конституційна скарга. Адже автори скарг – найбільш зацікавлені особи у дієвому реагуванні органу конституційної юрисдикції на факт порушення Конституції. Конституційна скарга, як правовий інститут, сприятиме утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності“.

Привертають увагу читачів автореферати дисертаційних досліджень провідних фахівців у галузі права стосовно досвіду та перспектив впровадження в Україні інституту конституційної скарги. Серед таких, зокрема, робота Михайла Гецка, яка стосується ролі та місця конституційної скарги у забезпеченні захисту конституційних прав і свобод громадян та їх об’єднань, її впливу на вдосконалення інституту конституційної контролю в зарубіжних країнах, формулювання на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення конституційного контролю в Україні. Автор зазначає, що на підставі аналізу зарубіжного досвіду підтверджено, що конституційна скарга є дієвим та ефективним процесуальним засобом для захисту основних прав і свобод громадян, оскільки, на відміну від інших скарг та позовів, рішення за конституційною скаргою має не індивідуальний, а загальний характер тощо.

Актуальною та своєчасною є стаття постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктора юридичних наук, дійсного члена НАПрН України Анатолія Селіванова про конституційні умови прийняття та судового розгляду конституційної скарги, яка деталізує етапи проходження конституційної скарги. Автор зазначає, що одним із важливих принципів діяльності Суду є принцип відкритості, відповідно до якого вся інформація про конституційні скарги, що надійшла до Суду, перебіг справи, дата і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.

Про здобутки та прорахунки нового Закону «Про Конституційний Суд України», а також про те, як розпочалося його впровадження у Конституційному Суді України, розповів Керівник Секретаріату Конституційного Суду Ярослав Василькевич у інтерв’ю «Юридичній Газеті». Автор наголосив, що найважливішою новацією Закону є запровадження інституту конституційної скарги. Головним принципом є те, що до Конституційного Суду з конституційною скаргою може звернутися будь-яка особа, окрім юридичних осіб публічного права. Він також підкреслює, що модель конституційної скарги, запроваджена в Україні, за предметом є неповною, оскільки оскарженню підлягає лише один вид нормативно-правового акту – закон. При цьому лише той закон, який був застосований під час судового розгляду справи конкретної особи.

З початком функціонування правового інституту конституційної скарги для громадян відкрилися нові можливості щодо захисту своїх конституційних прав і свобод. Тому, дослідження цього питання фахівцями у галузі конституційного права залишається актуальним і сьогодні.

 

 

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2018 Конституційний Суд України