Конституційні подання за станом на 8 серпня 2016 року

Версія для друку

НА  РОЗГЛЯДІ  У  КОНСТИТУЦІЙНОМУ  СУДІ  УКРАЇНИ

 

конституційні подання

 

1.

48 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законодавчих актів України, які регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення

 

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

2.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності положенням частини першої статті 8, частини першої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (конституційності) положення частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України

 

здійснюється опрацювання Секретаріатом КСУ

3.

Харківської міської ради Харківської області

щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини четвертої статті 23 Закону України „Про прокуратуру“ у взаємозв’язку з положеннями абзацу першого частини третьої, абзаців першого, третього частини четвертої, пункту першого, абзацу першого частини шостої статті 23 Закону України „Про прокуратуру“, статті 20 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

 

на розгляді колегії суддів КСУ

 

4.  

Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської області

 

щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю“

на розгляді колегії суддів КСУ

5.   

48 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України про переймування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області у зв`язку з порушенням встановленної Конституцією України процедури її розгляду та ухвалення

 

на розгляді колегії суддів КСУ

 

6.    

Верховного Суду України
 

щодо відповідності (конституційності) пункту 6 частини другої статті 14, пунктів 2, 3, 4, 5 частини першої статті 15 в аспекті державних службовців вищого корпусу державної служби (категорія „А“) у системі судової влади; абзацу п’ятого пункту 18 частини третьої Прикінцевих і перехідних положень; пункту 18 частини третьої статті 3 у взаємозв’язку із частиною першою статті 92 в аспекті словосполучення „помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів“ Закону України від 10 грудня 2015 року № 889–VIII „Про державну службу“ Конституції України

 

на розгляді колегії суддів КСУ

 

7.   

Верховного Суду України
 

щодо відповідності (конституційності) положень частин першої, другої статті 11 Закону України "Про природні монополії ", абзацу п`ятого частини першої статті 12 Закону України "Про електроенергетику ", пункту 4 частини першої статті 3 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг ", абзацу восьмого частини першої статті 13 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання " (в частині повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), Указу Президента України від 27 серпня 2014 року № 694/2014 "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг " положенням частини першої статті 8, частини другої статті 19, частини першої статті 106 та пунктів 3, 9, 91, 92 частини першої статті 116 Конституції України

 

на розгляді колегії суддів КСУ

 

8.   

47 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про Кабінет Міністрів України“ від 14 квітня 2016 року № 1093–VIII

 

на розгляді колегії суддів КСУ

 

9.

45 народних депутатів України
 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ у редакції від 24 грудня 2015 року із змінами внесеними Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIII

 

на розгляді колегії суддів КСУ

10.

45 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 2, пункту 15 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIIІ

 

на розгляді колегії суддів КСУ

11. 

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“

 

на розгляді колегії суддів КСУ

12.

Верховного Суду України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п'ятої статті 43, частини першої статті 54 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у взаємозв'язку з пунктом 2 розділу III „Прикінцеві положення" Закону України від 2 березня 2015 року № 213-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", пунктом 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення" Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" положенням  частини першої статті 8, частини п'ятої статті 17, частини другої, третьої статті 22, частини першої статті 24, частини першої статті 46, частини першої статті 58 та статті 64 Конституції України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду;  
ухвалою КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі в частині 04.07.2016

13.

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини дев'ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України „Про вибори народних депутатів України“, пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ (щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі) від 16 лютого 2016 року № 1006–VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

14.

51 народного депутата України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 7 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 06.07.2016

 

15.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 326 та частини першої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині, що передбачає виняток із загального правила набрання законної сили постановою судді після закінчення строку подання апеляційної скарги для постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 вказаного Кодексу

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

16.

50 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 пункту 4 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 09.06.2016

 

17.

48 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1, пункту 3 частини першої статті 3, пункту 2 частини першої статті 12, пункту 2 з приміткою 1, пунктів 3, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 46, частини третьої статті 46, абзаців другого, третього частини першої статті 47, частин першої, третьої статті 50, статті 51, частини другої статті 52, підпункту 3 пункту 3 частини п'ятої Прикінцевих та Перехідних положень Закону України „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700–VI, статті 3661 Кримінального кодексу України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

18. 

Верховного Суду України

щодо відповідності (конституційності) положень пунктів 6, 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про забезпечення права на справедливий суд“ у частині відсторонення суддів від здійснення правосуддя та звільнення їх за порушення присяги за результатами оцінювання положенням частини другої статті 19, частини першої, пункту 5 частини п’ятої статті 126, пункту 3 частини першої статті 131 Конституції України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

19.

Президента України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про позбавлення В.Януковича звання Президента України“ від 4 лютого 2015 року № 144–VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

20.

46 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням“ від 22 серпня 1996 року № 992, „Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням“ затвердженому зазначеною постановою

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

21.

Верховного Суду України

щодо відповідності (конституційності) Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ положенням статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п’ятої статті 41 Конституції України

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 26.04.2016

 

22. 

Верховного Суду України

щодо відповідності (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI „Про судоустрій і статус суддів“ у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII  „Про забезпечення права на справедливий суд“ частині першій статті 8, частині першій статті 126 Конституції України

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

23.

Верховного Суду України

щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 4 Закону України „Про очищення влади“ положенням статті 38, частини другої статті 61, частини першої статті 62 Конституції України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

24.

50 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 9 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 07.07.2016

 

25.

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень розділу I, пункту 2 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“

 

ухвалою КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі в частині 13.01.2016;

 

ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

26. 

Верховного Суду України

щодо відповідності (конституційності) положень підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України положенням статей 8, 21, частини третьої статті 22, статей 46, 126 Конституції України

 

ухвалами колегії суддів КСУ відкриті конституційні провадження у справах; ухвалою КСУ об’єднано конституційні провадження у справу; справа розглядається Судом з 10.03.2016

 

27.

48 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої пункту 32 Розділу І Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України“ (щодо податкової реформи) від 28 грудня 2014 року № 71–VIII

 

28.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п'ятої статті 21 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 16.03.2016

 

29.

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини десятої статті 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“ від 21 грудня 1993 року № 3759–ХІІ

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 07.06.2016

 

30.

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 12 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 17.03.2016

 

31.

49 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 частини другої статті 42 Закону України „Про вищу освіту“ від 1 липня 2014 року № 1556–VII

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 18.02.2016

 

32. 

50 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ, розділу ІІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; справа розглядається Судом з 15.12.2015

33.

Верховного Суду України

щодо відповідності положенням частини третьої статті 22, частини першої статті 38, статті 58, частини другої статті 61, частини першої статті 62, частини першої статті 64 Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 розділу „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про очищення влади“

 

 

 

 

 

ухвалами колегії суддів КСУ відкриті конституційні провадження у справах; ухвалами колегії суддів КСУ об’єднано в одне конституційне провадження; справа розглядається Судом з 16.04.2015

34.

47 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про очищення влади“

 

35.

Верховного Суду України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України „Про очищення влади“

 

36.

57 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про всеукраїнський референдум“

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 24.03.2016

 

37.

57 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики“ від 3 липня 2012 року № 5029–VI

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду

 

38.

76 народних депутатів України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про відновлення довіри до судової влади в Україні“

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється розгляд справи на засіданні Суду щодо відкриття конституційного провадження

 

39.

Служби зовнішньої розвідки України

щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої, пункту 3 частини другої статті 3, частини третьої статті 4, підпункту 1 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про очищення влади“ у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 1 цього закону, положень статті 19 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями її статті 64 та зазначеними положеннями цього закону

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється розгляд справи на засіданні Суду щодо відкриття конституційного провадження

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України